Head Start Program

 

1901 W. State Hwy 107
Edinburg, TX 78504

(956) 383-0706

(956) 380-2588Hours
Monday - Friday
8:00 am - 5:00 pm